Panie dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny (...)
pozwól o Panie
żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia
a nade wszystko żebym był pokorny (...)

ZBIGNIEW HERBERT   
MODLITWA PANA COGITO   
foto_a1foto_a2foto_a3
 

Warsztaty pisania reportażu w ramach III Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku

Warsztaty 2014 bannery-1

Fundacja Sąsiedzi oraz Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki zapraszają na bezpłatne warsztaty pisania reportażu w ramach III Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku, które odbędą się w dniach 11-13 kwietnia 2014 r. w gmachu opery przy ulicy Odeskiej 1. Warsztaty poprowadzi dwójka znakomitych reporterów - Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki oraz fotoreporter Maciej Skawiński.


W warsztatach mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest przesłanie na skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. materiałów na podstawie których prowadzący warsztaty zakwalifikują uczestników warsztatów: tekstów na dowolny temat mieszczący się w szeroko pojętej definicji reportażu (maksymalnie dwóch tekstów do 4 stron maszynopisu każdy) i fotografii (maksymalnie 3). Należy też podać w mailu dane osobowe oraz kontaktowe.


Termin nadsyłania prac upływa 4 kwietnia 2014 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem zakwalifikowania do wzięcia udziału w warsztatach jest nadesłanie oryginalnych, własnych prac i fotografii. Wszelkie plagiaty, prace wtórne, zostaną odrzucone. Osoby nadsyłające prace oraz fotografie oświadczają tym samym, że są ich autorami i że prace te oraz fotografie nie są plagiatami i zapożyczeniami z cudzych prac oraz nie są pracami oraz fotografiami zapożyczonymi ze stron dostępnych w Internecie za zgodą lub bez zgody ich właścicieli.


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach opublikowana zostanie najpóźniej 7 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej Organizatora – www.fundacja-sasiedzi.org.pl (w zakładce „Aktualności") oraz na stronie internetowej targów – www.targiksiazki.bialystok.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów zawarte są w regulaminie (pobierz) oraz w informacji prasowej (pobierz). Informacje znaleźć można na stronach: www.fundacja-sasiedzi.org.pl, www.targiksiazki.bialystok.pl.
Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 502 566 520.

 

REGULAMIN

(pobierz)

1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Sąsiedzi z siedzibą w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A) przy współpracy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki.

2. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki jako instytucja współpracująca z Fundacją Sąsiedzi przy organizacji warsztatów przygotuje przestrzeń niezbędną do przeprowadzenia warsztatów oraz zapewni warunki odpowiednie do działań tak prowadzących warsztaty, jak i ich uczestników.
3. Prowadzącymi warsztaty w ramach edycji 2014 są: Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki i Maciej Skawiński.
4. Warsztaty odbywać się będą w dniach 11-13 kwietnia (piątek, sobota, niedziela) 2014 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w sali kameralnej, codziennie w godzinach: 10.00-11.45
5. Warsztaty są bezpłatne.
6. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie wszelkie rzeczy niezbędne do uczestnictwa w warsztatach (notesy, dyktafony, aparaty fotograficzne, telefony, itp. rzeczy pomocne w wykonywaniu dziennikarskich obowiązków).
7. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 25 zakwalifikowanych do udziału osób.
8. W warsztatach mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w warsztatach. Oświadczenie – zgodę opiekunów na udział w warsztatach zakwalifikowane osoby niepełnoletnie dostarczają Organizatorowi na pierwsze zajęcia.
9. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest przesłanie na skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujących danych:
a) Danych osobowych: Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres mailowy, numer telefonu). Organizator oświadcza, iż dane te wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia warsztatów i nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym do przeprowadzenia warsztatów.
b) materiałów na podstawie których prowadzący warsztaty zakwalifikują uczestników warsztatów: tekstów na dowolny temat mieszczący się w szeroko pojętej definicji reportażu (maksymalnie dwóch tekstów do 4 stron maszynopisu każdy), fotografii (maksymalnie 3).
10. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2014 roku.
11. Warunkiem zakwalifikowania jest nadesłanie oryginalnych, własnych prac i fotografii. Wszelkie plagiaty, prace wtórne, zostaną odrzucone. Osoby nadsyłające prace oraz fotografie oświadczają tym samym, że są ich autorami i że prace te oraz fotografie nie są plagiatami i zapożyczeniami z cudzych prac oraz nie są pracami oraz fotografiami zapożyczonymi ze stron dostępnych w Internecie za zgodą lub bez zgody ich właścicieli.
12. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach opublikowana zostanie najpóźniej 7 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej Organizatora – www.fundacja-sasiedzi.org.pl (w zakładce „Aktualności") oraz na stronie internetowej targów – www.targiksiazki.bialystok.pl.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek kradzieże, szkody w mieniu, straty oraz wypadki czy uszkodzenia ciała u uczestników warsztatów lub gości, z wyjątkiem szkód powstałych z winy leżącej po stronie organizatora;
b) straty, opóźnienia i szkody powstałe działaniem niezależnym od organizatora, które spowodują odstąpienie od organizacji imprezy;
c) straty, szkody lub opóźnienia spowodowane działaniami sił wyższych;
Kontakt i szczegółowe informacje: www.fundacja-sasiedzi.org.pl, www.targiksiazki.bialystok.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 502 566 520.

KILKA SŁÓW OD PROWADZĄCYCH

Pisania reportażu nie da się zapewne nauczyć. Tym bardziej na warsztatach. Literaturę trzeba po prostu tworzyć, dziennikarstwo trzeba uprawiać. Obie rzeczy należy kochać, trzeba się z nimi zmagać i w nie uwierzyć.
Nie ma matrycy na twórczość, nie ma schematu na prawdziwe dziennikarstwo. Da się jednak o dokumentalistyce i tworzeniu dyskutować. Można również pokazać, jakie błędy sami popełniamy, z czym się szamoczemy, co nam się udaje, a w jakie pułapki ciągle wpadamy, pomagając sobie nawzajem się z nich wydostać.
Wybranych uczestników warsztatów (sposób naboru opisany został w regulaminie) dzielimy na trzyosobowe zespoły – dwie osoby piszące i jednego fotoreportera. Pierwszego dnia oglądamy próbki przyniesione przez uczestników, opowiadamy o swoim przygotowaniu do pracy terenowej i wysyłamy uczestników warsztatów w teren.
Drugiego dnia oglądamy zebrany materiał, zastanawiamy się nad jego komponowaniem, pokazujemy, jak zarządzać surowcem, jak korzystać z plenerów, opisów, jak ważyć siłę dramaturgiczną wypowiedzi bohaterów, jak nie powtarzać w zdjęciach tego, o czym piszemy.
Trzeciego dnia przyglądamy się owocom pracy uczestników i ustalamy dalszy plan działania.
Bo opowiadanie o świecie nie kończy się na warsztatach. Wędrówka trwa.

Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Maciej Skawiński

KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYCH

Maciej Skawiński - dziennikarz, fotograf związany z największymi polskimi redakcjami. Realizował fotoreportaże m. in. w Afganistanie, Palestynie, Rosji, RPA. Jest współtwórcą internetowego wydawnictwa Dziennikarze Wędrowni. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród, wśród nich World Press Photo.

Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki piszą razem książki niefikcjonalne i wykładają w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku wydali książką „Innego piekła nie ma. Rozmowy o religii". Za powieść reportażową „Krasnojarsk zero" otrzymali w 2013 Nagrodę imienia Beaty Pawlak, przyznawaną książkom o innych religiach, kulturach i cywilizacjach (poprzedni laureaci to m.in. Joanna Bator, Beata Pawlikowska, Mariusz Szczygieł, Artur Domosławski, Max Cegielski). Książka była również nominowana do nagrody Ambasador Nowej Europy.

Bartosz Jastrzębski wykłada również filozofię i etykę w na Uniwersytecie Wrocławskim. Wydał książkę „Poezja przeciw filozofii. Idea wyobraźni i krytyka rozumu w poezji filozoficznej" Williama Blakea (2006). Interesuje się niespokojnym pograniczem filozofii, antropologii i literatury. Fascynuje historią i pamięcią. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje, którym poświęcił trzy tomy esejów: „Pająk. Szkice prawie filozoficzne" (2007), „Próżniowy świat" (2008) oraz „Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach" (2011). Redaktor czasopisma Znaczenia. Kultura Komunikacja Społeczeństwo, podróżnik, badacz i wielbiciel krain nieunijnych.

Jędrzej Morawiecki jest doktorem filologii słowiańskiej oraz socjologii. W latach 1998-2008 pracował jako reportażysta dla Tygodnika Powszechnego, był także korespondentem Agencji Reuters, współpracował z Sekcją Polską BBC. W roku 2011 ukazały się dwie jego książki: „Głubinka. Reportaże z Polski" i „Schyłek zimy. Bajka dokumentalna". Za książkę „Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie" (2010) otrzymał nominację do nagrody im. Beaty Pawlak. Jest laureatem m.in. Nagrody Specjalnej Stowarzyszenia Filmowców Polskich na Krakowskim Festiwalu Filmowym za film dokumentalny pt. Syberyjski przewodnik (z Maciejem Migasem). Otrzymał stypendium im. Jacka Stwory za reportaż radiowy pt. „Kartoszka", a także stypendium Erasmus Mundus Multic 2 Russia, grant Higher School of Economics w Moskwie i nominację do nagrody Grand Press w kategorii publicystycznej za tekst o stygmatyzacji Rosji w polskich mediach.

 

Projekt i wykonanie magicGate.pl